Risicofactoren hartfalen

Sommige mensen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van hartfalen dan anderen. Niemand kan voorspellen wie hartfalen ontwikkelt, maar er zijn wel risicofactoren bekend. Bewust zijn van deze risicofactoren en het op tijd raadplegen van een arts zijn goede strategieën voor de behandeling van hartfalen. Vrouwen en mannen hebben dezelfde risicofactoren. Er zijn echter wel verschillen in de impact en de leeftijd waarop ze zich voordoen. De risicofactoren van hartfalen zijn onder andere:

  • hoge bloeddruk (hypertensie)
  • hartaanval (myocardinfarct)
  • abnormale hartkleppen
  • vergroot hart (cardiomyopathie)
  • familiegeschiedenis van hartaandoeningen (erfelijkheid)
  • diabetes
  • overige vergrotende risicofactoren zijn: roken, overgewicht, hoog cholesterol, hoge bloeddruk?