Disclaimer

De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten op de website en het daarop opgenomen materiaal berusten uitsluitend bij ProCardio. Dit geldt onder meer maar niet uitsluitend voor de teksten, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en overige informatie. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProCardio niet toegestaan om de website, delen daarvan of bedoeld materiaal geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en te verveelvoudigen, kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, downloaden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken, waaronder uitdrukkelijk begrepen het op een eigen website plaatsen van het materiaal, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.