FSN C&R

De gratis vervangende pads (M5071A) voor Philips HS1 zijn nu beschikbaar.

Deze informatie hoort bij het urgente veiligheidsbericht FSN 2021-CC-EC-012 voor de Philips HeartStart HS1 AED’s.

Tegelijk heeft Philips voornoemd veiligheidsbericht uitgebreid naar alle AED’s die ouder zijn dan 10 jaar (FSN 2022-CC-EC-011).

Neem de onderstaande informatie goed door, hier staat alles wat je moet weten.


1. Welke AED’s betreft het?
2. Wat verwachten we van je?
3. Wat verwachten jouw klanten van je?
4. Procedure gratis pads
5. Vragen en contact
6. Financiële vergoeding
7. Tijdslijnen
8. Downloads en handige url’s
9. Veelgestelde vragen1. Welke AED’s betreft het?

   • AED’s jonger dan 10 jaar op 1 maart 2022:
   • ⚬ deze vallen onder de originele FSN met de code FSN 2021-CC-EC-012
   • ⚬ het serienummer is A12C-00001 of hoger
   • ⚬ klik hier: het originele FSN bericht
   • AED’s ouder dan 10 jaar op 1 maart 2022:
   • ⚬ deze vallen onder de FSN uitbreiding met de code FSN 2022-CC-EC-011
   • ⚬ het serienummer is A12B-99999 of lager
   • ⚬ mits voorzien van niet verlopen pads op 1 maart 2022
   • ⚬ klik hier: het FSN uitbreiding bericht

Heb je ook AED’s die niet bij ons zijn ingekocht?

Deze afhandeling kan ook door ons worden uitgevoerd. Denk hierbij aan AED’s ingekocht via bijvoorbeeld Laerdal of andere voormalige Philips distributeurs. Of bijvoorbeeld AED’s die niet bij jou zijn ingekocht maar waar je wel het onderhoud voor doet of supplies voor levert.2. Wat verwachten we van je?

 

  1. Aanmelden: digitaal bevestigen van deelname.
   Klik hier: FSN C&R online bevestiging.
  1. Bestellen: serienummers aanleveren via het tracking sheet.
  1. Uitleveren: na ontvangst van het tracking sheet versturen wij jou de gratis pads.

 1. Afmelden: bevestigen van uitlevering aan jouw klanten via het tracking sheet.
  Lees verder: Procedure gratis pads

 

Let op: je bevestiging is noodzakelijk voordat bestellingen van gratis pads in behandeling genomen zullen worden.


3. Wat verwachten jouw klanten van je?

AED’s jonger dan 10 jaar, originele FSN:

 1. Verdeel je klanten in de volgende twee groepen:
  • a. Je klanten die jouw FSN antwoordformulier al hebben ingevuld en waarvan je de serienummers al hebt ontvangen: hiervoor kan je de procedure voor gratis pads direct starten.
  • b. Je klanten die je FSN formulier nog niet hebben ingevuld: Benader deze klanten nog 1 keer, zodat ook zij de kans hebben om de vervangende pads te ontvangen.
 2. Voeg bij elke levering aan jouw klant onderstaande Philips brief toe.
  Let op: Philips heeft deze brief geupdate, deze versie is de enige juiste:
  Klik hier: Philips brief

AED’s ouder dan 10 jaar, FSN uitbreiding:

Het kan zijn dat je ook Philips HS1 AED’s hebt geleverd die bij aanvang van de FSN ouder waren dan 10 jaar. Bijvoorbeeld ingekocht via Lærdal. Als service voor jou kan AED360-ProCardio de levering van de gratis pads verzorgen. Als je hiervan gebruik wilt maken volg dan onderstaande instructie.

 

  1. Benader al deze klanten conform de instructies van Philips. Advies: 3x benaderen via minimaal 2 verschillende communicatiemethoden. Voor de AED’s ouder dan 10 jaar moet je klant naast het serienummer ook het lotnummer van de pads doorgeven. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.
   Klik hier: download het antwoordformulier
 1. Voeg bij elke levering aan jouw klant onderstaande Philips brief toe.
  Let op: Philips heeft deze brief geupdate, deze versie is de enige juiste.
  Klik hier: Philips brief

 

Let op: zijn jouw klanten ook resellers? Vergeet dan niet hen passend te instrueren.4. Procedure gratis pads

1. Bestellen: gratis FSN C&R pads kunnen besteld worden via het tracking sheet. Noteer hier de serienummers van de AED’s. Per serienummer wordt 1 set gratis vervangende pads geleverd.
Klik hier: download het tracking sheet

Je onderneemt de volgende stappen:

 1. Vul de gele cellen compleet en correct in.
 2. Stuur de tracking sheet op naar: fsn@procardio.nl
 3. Herhaal stap 1 en 2 indien nodig.

2. Uitleveren: de tracking sheet wordt door AED360-ProCardio verwerkt. We streven ernaar verwerking, controle en verzending van de pads binnen 1 week uit te voeren.

3. Afmelden: na uitlevering van de pads aan jouw klant(en) bevestig je aan ons dat de pads zijn afgeleverd. Dit doe je in dezelfde tracking sheet door de groene cellen in te vullen.


 • Alleen correct en volledig ingevulde tracking sheets worden door AED360-ProCardio in behandeling genomen.
 • Elke aanvraag wordt ook door Philips beoordeeld. Philips controleert dat elk serienummer geldig is en slechts 1x voorkomt. Bij het goedkeuren van de aanvraag zal uitlevering via de oorspronkelijke leverancier van de AED als uitgangspunt worden gehanteerd. Ben je niet de oorspronkelijke leverancier van de AED, maar wil je klant de vervangende pads wel via jou ontvangen, verzeker je er dan van dat je klant de pads niet ook elders heeft aangevraagd. Deze controle vindt achteraf plaats, wanneer de vervangende pads al aan je zijn uitgeleverd. Bij een afwijzing door Philips behoudt AED360-ProCardio zich het recht voor om reeds geleverde pads tegen de huidige, voor jou geldende, stuks-prijs in rekening te brengen.
 • Controle van de distributie-keten.
  Zowel Philips, AED360-ProCardio als de bevoegde autoriteiten kunnen (steekproefsgewijs) controles op de uitvoering van de FSN uitvoeren. Denk hierbij aan de communicatie van de FSN aan je klanten, het verwerken en bewaren van de FSN antwoordformulieren van je klanten en de uitlevering en plaatsing van de vervangende pads in de AED.


5. Vragen en contact

 • Veelgestelde vragen. Lees deze eerst zorgvuldig door, wellicht staat je antwoord er tussen.
 • E-mail: fsn@procardio.nl
 • Telefonisch: 035 33 33 515 bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

6. Financiële vergoeding

Om tot een vlotte en complete uitvoering van de FSN’s te komen en je te ondersteunen bij de kosten die je hiervoor moet maken, biedt AED360-ProCardio de volgende financiële vergoeding aan:

 • € 15,- per AED bij afmelding voor 30 november 2023
  * Genoemde bedragen zijn exclusief BTW

De financiële vergoeding zal als kortingsvoucher op nieuwe bestellingen beschikbaar worden gesteld.


Welke AED’s kwalificeren voor de vouchers:

 • AED aangeschaft bij AED360-ProCardio.
 • AED aangeschaft bij partijen die nu niet meer officieel Philips distributeur zijn (bijv. Laerdal).
 • AED’s die door jou worden onderhouden of waar je in de afgelopen 3,5 jaar pads aan hebt geleverd, maar waarvan de oorspronkelijke leverancier onbekend/buiten beeld is.
 • overige AED’s die bij jou bekend zijn en waarvan je deze FSN via AED360-ProCardio wilt afhandelen.

Voorwaarden verstrekking vouchers:

 • Per unieke Philips HeartStart HS1 AED wordt maximaal 1 voucher verstrekt. Identificatie gaat op basis van het serienummer (voorbeeld: A14C-12345)
 • Een voucher word alleen toegekend indien alle stappen zoals beschreven in 2. Wat verwachten we van jou? volledig en correct zijn doorlopen.
 • Vouchers worden alleen toegekend aan resellers van AED360-ProCardio. (Ben je nog geen reseller of beschik je niet over de laatste wederverkopers prijslijst, neem dan contact met ons op)
 • Na correcte afmelding bij AED360-ProCardio worden de vouchers periodiek toegekend (minimaal 1 keer per maand).
 • Na toekenning van een voucher wordt de waarde ervan toegevoegd aan je voucher saldo.

Voorwaarden verstrekking vouchers:

 • Toegekende vouchers worden omgezet in een lumpsum te besteden kortingsbedrag.
 • Reseller kan de waarde van zijn voucher saldo enkel besteden aan korting op nieuwe aankopen bij AED360-ProCardio.
 • De voor de reseller geldende prijslijst is van toepassing
 • Staffels bij afname van grotere aantallen zijn gewoon van toepassing
 • Het voucher saldo kan op actieaanbiedingen worden ingezet
 • Ingezette korting wordt lumpsum van de factuur afgetrokken
 • Voorwaarden aan de nieuwe bestelling waarop het voucher saldo wordt ingezet:
  • ⚬ Minimale ordergrootte: 100 euro
  • ⚬ Maximale factuurkorting: 15%
 • Reseller kan zelf het totaal aantal ontvangen vouchers zien via het tracking sheet waarmee de afronding wordt bevestigd
 • Het voucher saldo kan via de afdeling verkoop binnendienst worden opgevraagd.
 • Het voucher saldo is geldig t/m 31 maart 2024. Resterend saldo komt hierna te vervallen.
 • Het voucher saldo kan niet aan back-orders worden gekoppeld, is niet overdraagbaar en kan niet contant worden uitgekeerd.
 • Indien blijkt dat reseller ten onrechte vouchers heeft ontvangen (bijvoorbeeld omdat pads niet daadwerkelijk zijn afgeleverd en/of serienummers onrechtmatig zijn ingediend) zullen deze vouchers worden geannuleerd. Indien de vouchers reeds zijn ingezet als korting op nieuwe aankopen zal het teveel aan korting alsnog in rekening worden gebracht.
 • Alle bedragen zijn exclusief btw

Rekenvoorbeeld 1:

Batterij (m5070A)

Dealerprijs per stuk: € 110,-
15% korting: € 16,50
Prijs batterij op factuur: € 93,50

Rekenvoorbeeld 2:

HS1 met smalle draagtas (M5066a-C02)

Dealerprijs per stuk: € 850,- (bij afname van 4 stuks)
Bruto factuur: € 3.400,-
15% korting: € 510,-
Factuur: € 2.890,-
Netto prijs per AED: € 722,50


7. Tijdslijnen

 • Als start en ijkdatum voor alle teksten uit de FSN (zowel de originele als de uitbreiding) zal worden gebruikt: 1 maart 2022. Dit betekent dat AED’s ouder dan 10 jaar die op 1 maart 2022 pads hadden die non-expired waren, onder de FSN uitbreiding vallen.
 • Gehele FSN-C&R procedure: Heden t/m juni 2024 Het is zeer aannemelijk dat de maximale vervaldatum voor pads die op 1 maart 2022 net nieuw waren, geen vervaldatum zullen hebben na eind juni 2024. De laatste datum waarop AED’s kunnen worden aangemeld is daarom 30 juni 2024.
 • Houdbaarheid vervangende gratis pads: Philips voldoet met het aanbieden van gratis vervangende pads voor alle ooit geleverde HS1 AED’s aan haar zorgplicht. Hiermee maakt Philips het mogelijk dat elke Philips HeartStart HS1 AED weer voor de volle 100% betrouwbaar inzetbaar is. Aansluitend bij de maximale vervaldatum die van toepassing kon zijn op het moment van communicatie van de FSN, garandeert Philips dat de pads die geleverd zullen worden onder deze FSN’s minimaal langer houdbaar zijn dan 1 juli 2024. Over het algemeen mag verwacht worden dat de nieuwe pads een vervaldatum zullen hebben welke minimaal na 1 jan 2025 ligt, en tussen de 18 en 26 maanden zal liggen.

8. Downloads en handige url’s

Ga naar onze aparte download pagina voor alle documentatie.


9. Veelgestelde vragen

Deze zullen we binnenkort plaatsen.