Geen order en verzendkosten!

6-minuten zone

Een eigen AED redt 3x meer levens dan een AED in een 6 minuten zone. (58% vs 19%) bron: Arrest onderzoek AMC.

/content/images/IMG_3539.jpg/content/images/IMG_3539.jpg
/content/images/6minuten/6minuten.png /content/images/6minuten/6minuten.png

De Hartstichting wil van Nederland één grote 6-minutenzone maken. Een 6-minutenzone is een gebied waar het mogelijk is om binnen 6 minuten ALLE handelingen uit te voeren die nodig zijn om iemand met een circulatiestilstand te helpen: reanimeren en (eventueel) een schok toedienen met een AED. In een 6-minutenzone zijn naast een oproepsysteem voldoende vrijwilligers en AED’s beschikbaar. Reanimeren kan levens redden. Daarmee is de overlevingskans te verhogen naar 25%. Jaarlijks krijgen 15.000 à 16.000 mensen een circulatiestilstand. Dat betekent dat het aantal geredde levens kan oplopen naar 4.000 per jaar!

In een 6-minutenzone:

  • zijn voldoende AED's goed beschikbaar
  • weet iedereen waar de dichtstbijzijnde AED hangt
  • herkent iedereen een hartstilstand en weet hij hoe te handelen
  • zijn leekhulpverleners oproepbaar, snel ter plekke en kunnen direct reanimeren en een AED (laten) halen

Weet wat je moet doen!

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand:

  • direct 1-1-2 bellen om een ambulance op te roepen
  • direct starten met reanimatie
  • binnen 6 minuten met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen om het normale hartritme terug te brengen

Nederland is wereldwijd voorloper om burgers bij de hulpverlening bij een circulatiestilstand te betrekken. Zie hierover het laatste nieuws.

Voor meer informatie zie:

zoekresultaten voor ""