Geen order en verzendkosten!

Iedereen moet een first-responder worden

Met 1 uur instructie verhoogt u de overlevingskans van een slachtoffer van 90% naar 100%!

Een AED wordt veel beter ingezet als de gebruiker getraind is. ProCardio gelooft dan ook dat de juiste instructie van vitaal belang is. Bij een situatie waar iemand een hartstilstand krijgt ontstaat vaak grote stress en een goed getraind persoon kan dan beter en sneller reageren. Dit kan het verschil maken!

/Content/images/training/image1.jpeg KETEN VAN OVERLEVEN

IEDEREEN MOET EEN FIRST-RESPONDER WORDEN!

Staat u er wel eens bij stil dat er elk jaar ruim 15.000 mensen in ons land, buiten het ziekenhuis, plotseling worden getroffen door een hartstilstand? Dit zijn er 300 per week of bijna elke 2 uur één!

Uit onderzoek blijkt dat de meeste hartaanvallen plaatsvinden op maandagmorgen, gevolgd door zaterdagmorgen; hartaanvallen komen vaak 's morgens vroeg voor omdat bloedplaatjes dan kleveriger zijn. Van de mensen die buiten het ziekenhuis werden getroffen door een hartstilstand en werden gereanimeerd, overleeft ongeveer 10-20% doordat er mensen in de buurt waren die hulp konden bieden. De oorzaak van een hartstilstand is in de meeste gevallen een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). Door met behulp van een AED snel een elektroshock toe te dienen (defibrillatie) kan de overlevingkans stijgen tot boven de 60%! Voor elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt die kans op herstel af met 5-10%. Daarom komen op steeds meer plaatsen AED’s te hangen. Snel en deskundig gebruik van een AED vergroot dus de overlevingskansen bij een hartstilstand. U kunt ervoor zorgen dat ook u geen hulpeloze toeschouwer wordt maar iemand die eerste hulp verleent die van levensbelang is. Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de ‘keten van overleven’  genoemd en bestaat uit:

  1. Direct 1-1-2 bellen;
  2. Direct starten met Reanimeren;
  3. Zo vroeg mogelijk een AED inzetten (en zo nodig defibrilleren);
  4. Zo snel mogelijk uitgebreide medische hulp (ambulance e.d.) verlenen.

Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door andere (opgeleide) personen.

In Nederland is het iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Gelet op het feit dat de Wet BIG* niet uitsluit dat in noodsituaties door niet-bevoegden voorbehouden handelingen worden verricht en toepassing van de AED slechts in noodsituaties plaatsvindt, ontbreekt de noodzaak om defibrillatie in de vorm van de AED te schrappen als voorbehouden handeling. Uiteraard blijft defibrillatie als zodanig (te weten door middel van andere apparaten dan de AED) als voorbehouden handeling in artikel 36 van de Wet BIG gehandhaafd.

Voor meer informatie zie:

Zo kan iedereen een first-responder te worden!

zoekresultaten voor ""