Geen order en verzendkosten!

3c. Philips HeartStart FR3 AED (861388 en 861389)

 • De nieuwste én beste AED voor professionele gebruikers
 • 3-in-1 ontwerp met UNIEKE levensreddende functies!
 • Inclusief: SMART CPR
 • Inclusief: Charging tijdens reanimatie (voor getrainde gebruikers)

Sneller, Eenvoudiger, Effectiever levens redden

/Content/images/Philips3c/image1.png

De enige AED ter wereld die niet alleen voldoet aan de eisen van de European Resuscitation Council (ERC) maar zelfs aan de aanbevelingen

De PHILIPS FR3

 • Kleinste & lichtste professionele AED (1,6 kg)
 • Helder, hoog-resolutie kleuren LCD-scherm, beter te gebruiken in een rumoerige omgeving
 • Stevig en duurzaam (IP55)
 • Gebouwd voor snelheid van handelen
 • Gaat automatisch aan
 • Pads meteen klaar om op te plakken
 • Eén set pads, geschikt voor zowel volwassenen als kinderen
 • Innovatieve systemen voor patiëntenanalyse: SMART CPR en Quick Shock
 • Bluetooth-technologie voor data-overdracht
 • Diverse data management software beschikbaar (optioneel) tbv evaluatie en downloads

De nieuwste en beste AED voor professionele gebruikers

Na een significante bijdrage te hebben geleverd aan het inmiddels wijdverbreide gebruik van AED's door professionele hulpverleners, onderstreept Philips nogmaals zijn streven naar innovatie op dit gebied met de introductie van de HeartStart FR3. Met dit apparaat – gelanceerd in 2012 - legt Philips de lat voor AED’s nog hoger door in te spelen op de veranderende behoeften van professionele hulpverleners zodat zij patiënten snel en met vertrouwen de noodzakelijke zorg kunnen bieden. De FR3 is het nieuwste lid van de Philips HeartStart-AED-familie die zijn uitgerust met technologische vernieuwingen om te helpen bij de behandeling van de meest voorkomende oorzaak van plotselinge hartstilstand, nl. ventrikelfibrillatie.

De HeartStart FR3 is de kleinste en lichtste AED (1,6 kg) beschikbaar voor professioneel gebruik onder de toonaangevende producenten wereldwijd, en het is de meest geavanceerde AED die Philips tot nu toe voor professioneel gebruik heeft ontwikkeld. Het apparaat is ontworpen om ervaren hulpverleners in staat te stellen beter, sneller en gemakkelijker levens te redden.

De HeartStart FR3 bevat verschillende innovaties die zijn ontwikkeld om het voor professionele hulpverleners gemakkelijker te maken plotselinge hartstilstand te behandelen, zoals een helder kleurendisplay met hoge resolutie die visuele aanwijzingen geeft om het gebruik in een lawaaiige omgeving eenvoudiger te maken; een reanimatie-metronoom die voor een constant ritme zorgt tijdens de hartmassage; en de mogelijkheid tot tweetalige configuratie zodat de auditieve en tekstuele aanwijzingen begrijpelijk zijn voor verschillende hulpverleners. Daarnaast maakt de HeartStart FR3 gebruik van de gestandaardiseerde SMART Pads III of Elektroden voor FR3 van Philips (die overigens ook compatibel zijn met de HeartStart FR2-serie, en ook gebruikt kunnen worden voor de monitors/AED’s van Philips, inclusief de HeartStart MRx).

3-in-1 ontwerp met UNIEKE levensreddende functies!

Zorgen voor snelle response: Het is van groot belang dat de behandeling zo snel mogelijk wordt gestart en daarom is de HeartStart FR3 zo ontworpen dat het apparaat eenvoudiger gebruiksklaar te maken is zodat hulpverleners de juiste therapie – reanimatie of defibrillatie – sneller aan de patiënt kunnen toedienen. Zo gaat de FR3 automatisch aan zodra de hardcase-draagtas wordt geopend. Verder zijn de (SMART) pads van het systeem al aangesloten en direct onder handbereik, en kunnen ze worden aangebracht zonder dat ze uit een verpakking hoeven te worden gehaald.

De FR3 heeft 3 nieuwe, unieke functies die afzonderlijk kunnen worden aangezet:

 1. CPR While Armed
 2. CPR of Q-CPR-meter & feedback
 3. SMART CPR

Deze functies zijn recentelijk ontwikkeld en zijn in lijn met de nieuwste richtlijnen van de ERC (2010); deze richtlijnen benadrukken het belang van REANIMATIE van goede kwaliteit – zogenaamde Quality CPR - en het zo kort mogelijk onderbreken van de borstcompressies (m.n. bij de functie CPR While Armed).

1. CPR While Armed

Deze speciale functie zorgt ervoor dat tijdens het opladen gewoon doorgegaan kan worden met reanimeren. CPR While Armed is een keuze-mogelijkheid in het software-menu van de FR3 die aangezet kan worden. Dit vereist echter wel een grote vaardigheid en ervaring, en is dus alleen geschikt voor professionele hulpverlener(s). Zie bijgaand schema.

/Content/images/Philips3c/image2.jpg

2. CPR of Q-CPR meter

/Content/images/Philips3c/image3.png

De CPR of Q-CPR-meter – een uniek product van Philips - wordt bijgeleverd, is met een een kabel verbonden aan de AED en zit aan de linkerkant in de tas. Deze meter geeft discrete, correctieve feedback aan degene die reanimeert die daardoor nog beter én sneller kan handelen. Het apparaat wordt op de borst geplaatst op de plek van reanimeren, en geeft bijv. aan of de borstkas diep genoeg wordt ingedrukt, of de borstkas genoeg wordt losgelaten bij het weer omhoog komen enz. enz.

In het kort:

 • voorziet in duidelijk zichtbaar doel waar je het wil - op de patient’s borst
 • borstcompressies, bijhouden en aangeven van de: juiste diepte | op tijd loslaten | goede tempo | inactiviteit | teller
 • discrete correctieve feedback als het doel wordt gemist
 • alarm voor excessieve beademing (max 6 beademingen per minuut; gevaar op hyperventilatie)
 • overeenkomstig met de richtlijnen van de AHA en ERC (2010)

3. SMART CPR

Shock of eerst reanimatie?

De Philips HeartStart FR3 AED met SMART CPR adviseert de hulpverlener of de eerste behandeling van een hartstilstand een shock moet zijn of reanimatie (CPR in het engels) gevolgd door een shock. Tot nu toe werd een onmiddelijke defribillatie met een AED aanbevolen bij een slachtoffer met een hartstilstand. Recente studies hebben nu uitgewezen dat 1 of 2 minuten reanimatie van goede kwaliteit vóór een defribillatie-shock van groot belang kan zijn als de reactie-tijd om bij het slachtoffer te komen langer is dan 5 minuten. Helaas is het voor hulpverlener vaak niet mogelijk om te bepalen hoe lang een slachtoffer al buiten bewustzijn is. Moeten ze het slachtoffer eerst een shock geven of reanimatie gevolgd door een shock?

Geautomatiseerd behandeladvies met SMART CPR

Voor dit dilemma heeft Philips de SMART CPR-functie ontwikkeld bij de HeartStart FR3 AED; een functie die snel kan analyseren in welke toestand het hart(ritme) van een slachtoffer is. Als SMART CPR wordt aangezet, zal de FR3 de hoofd-kenmerken van het hartritme van de patient op dat moment evalueren en adviseert dan om ‘shock-bare’ ritme-stoornissen zoals ventrikelfibrillatie (VF) eerst te behandelen met een shock, of meteen met reanimatie te beginnen gevolgd door een shock. Als het er bij een patient in VF op lijkt dat er snel een terugkeer van (bloed)circulatie is met een shock (zoals dat typisch is bij korte-duur VF), dan adviseert de FR3 een onmiddelijke shock. Anders adviseert de FR3 reanimatie te geven alvorens een shock te geven.

SMART CPR is ontworpen om hulpverleners te helpen beter-geinformeerde, meer verfijnde (behandel)beslissingen te maken. Het ondersteunt een opkomend antwoord-protocol dat - zoals uit de huidige wetenschappelijke literatuur, en de richtlijnen van de ERC/NRR naar voren komt – de overlevingskansen van meer patienten zal verbeteren.

Niet alle ventrikelfibrillatie (VF) is hetzelfde.

Uit diverse studies is naar voren gekomen dat een hart, dat zich in een vroeg stadium van een hartstilstand bevindt, meestal relatief sterk is, met nog genoeg ‘brandstof-reserves, zuurstofvoorziening van het bloed in de bloedvaten rondom het hart is nog hoog. In this state, the heart’s rhythm is coarse and of high frequency and vitality. Such a heart is receptive to a defibrillation shock, and is highly likely to return to circulation

Fig. 1a: Korte-duur VF ritme met hoge frequentie en amplitude (uitslag), kenmerkend voor een hart die goed zal reageren op een debrillatie-shock Fig. 1a: Korte-duur VF ritme met hoge frequentie en amplitude (uitslag), kenmerkend voor een hart die goed zal reageren op een debrillatie-shock

Naar gelang de minuten voorbijgaan, zal de zuurstof uit het hart verdwijnen, alsook de ‘brandstof-voorraden’, en het hartritme wordt snel zwakker en zwakker. Ondanks dat het hartritme nog te behandelen is met een shock, neemt de kans dat de patient het echt zal overleven snel af omdat het hart er zo slecht aan toe is.

Fig. 1b: Lange-duur VF ritme met lage frequentie en amplitude, kenmerkend voor een hart waarvan de circulatie waarschijnlijk niet weer vanzelf terug komt na een shock. Reanimatie vóór de shock kan het resultaat verbeteren. Fig. 1b: Lange-duur VF ritme met lage frequentie en amplitude, kenmerkend voor een hart waarvan de circulatie waarschijnlijk niet weer vanzelf terug komt na een shock. Reanimatie vóór de shock kan het resultaat verbeteren.

Deze patienten kunnen beter af zijn met een beginperiode van reanimatie, gevolgd door een shock. Goede reanimatie kan tijdelijk het hartritme revitaliseren en de mogelijkheid vergroten dat de shock die hierop volgt zal resulteren in een terugkeer van circulatie.

Een belangrijke studie1 keek naar patienten met een hartstilstand buiten het ziekenhuis; deze werden verdeeld in 2 groepen. Één groep kreeg shocks als begin-behandeling. De andere groep kreeg een deel reanimatie gevolgd door shocks. Patienten met korte-duur hartstilstand hadden significant hogere overlevingskansen toen ze onmiddelijke shocks kregen toegediend. Echter, diegene in langere-duur stilstand hadden er hogere overlevingskansen als ze EERST reanimatie kregen vóór een shock

Fig. 2: Patienten met korte-duur VF hadden goede overlevingskansen als ze onmiddelijke shocks kregen. Echter, diegene in langere-duur stilstand hadden er hogere overlevingskansen als ze EERST reanimatie kregen vóór een shock Fig. 2: Patienten met korte-duur VF hadden goede overlevingskansen als ze onmiddelijke shocks kregen. Echter, diegene in langere-duur stilstand hadden er hogere overlevingskansen als ze EERST reanimatie kregen vóór een shock
 1. Elektrische Fase (nog een sterke ‘uitslag’ van de bandbreedte; het hart is nog sterk) – Eerst shock
 2. Circulatoire Fase (het hart wordt al zwakker, de bandbreedte van het hartritme wordt minder breed) - Eerst reanimatie, dan shock
 3. Metabolische Fase (de bandbreedte wordt steeds vlakker, het hartritme verzwakt enorm) – Reanimatie en toedienen van medicijnen door de professionele eerstehulpdiensten

De mogelijkheid om “de overlevingscurve te vergroten”.
De gegevens uit deze studie suggereren dat er een kans is om de overlevingskans bij een hartstilstand te verbeteren door een verandering in het reactie-protocol: onmiddelijke shock-toediening bij patienten met korte-duur VF (als de eerste hulpdiensten er binnen 4 of 5 minuten zijn), en anders EERST reanimatie gevolgd door een shock (Fig. 4). Eigenlijk roepen deze en andere studies om een nieuw protocol voor AED’s om de overlevingskansen te verbeteren. Hier is Philips

Fig. 4: De mogelijkheid om “de overlevingscurve te vergroten” door een verandering in reactie-protocol. Fig. 4: De mogelijkheid om “de overlevingscurve te vergroten” door een verandering in reactie-protocol.

Als, zoals al eerder opgemerkt, de hulpverlener voor het dilemma staat dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om snel de beste manier van behandelen te bepalen bij het aantreffen van het slachtoffer:

 • Was de hulpverlener getuige van de (hart)stilstand?
 • Hoe lang heeft het slachtoffer al een stilstand?
 • Hoe lang duurde het voordat de hulpdiensten werden gebeld nadat het slachtoffer in elkaar was gezakt?
 • Is er ‘omstander-reanimatie’ uitgevoerd vóórdat de hulpdiensten arriveerden?
 • En zo ja, was het een effectieve reanimatie?
 • Wat is de (onderliggende) conditie van het hart van deze patient?
 • Wat zou de hulpverlener die aankomt het eerst moeten doen – eerst shock of eerst reanimatie?

De keuze is niet altijd even duidelijk. En vaste protocollen van “altijd eerst reanimatie geven” zijn niet altijd goed voor iedere individuele patient, vooral die met korte-duur VF, die eigenlijk de beste prognose hebben op overleven.

Een einde aan het raadwerk
De HeartStart FR3 met SMART CPR aangezet analyseert het hartritme om te beslissen of het schokbaar is. Als dat zo is, beslist SMART CPR of het ritme zodanig is dat het hart er baat bij heeft om een defibrillatie-shock te geven; zo ja, dan adviseert de FR3 een shock te geven. Anders zal de FR3 eerst een reanimatie-interval adviseren, gevolgd door een shock, er rekening mee houdend dat reanimatie het hart in een zodanige toestand kan brengen om de shock beter te ontvangen (Fig. 5). Bij beide opties past de FR3 zijn gesproken instructies natuurlijk aan.

Fig. 5: Een conceptuele representatie van de voortgang van ventrikel-fibrillatie (VF), met daarbij de reactive van SMART CPR. Fig. 5: Een conceptuele representatie van de voortgang van ventrikel-fibrillatie (VF), met daarbij de reactive van SMART CPR.

SMART CPR baseert zijn behandelingsbeslissing op objectieve, fysiologische metingen van iedere individuele patient’s hartritme. In tegenstelling, andere protocollen dicteren de behandeling alleen maar gebaseerd op de tijd dat een patient op de grond ligt (dit is vaak onmogelijk voor hulpverleners te weten hoe lang al…), zonder rekening te houden met de verschillen in individuele patienten. SMART CPR was significant beter in staat om die patienten te identificeren die de beste kansen op overleven hadden als zij eerst een shock zouden krijgen. En SMART CPR had ook een beter vermogen om patienten te identificeren die een shock-eerst protocol niet zouden overleven, en dus beter een ‘reanimatie-eerst’ alternatief suggereerde.

Voor noodhulpdiensten die voorstander zijn van een altijd ‘reanimatie-eerst’ protocol, kan de FR3 ook zo worden geconfigureerd dat de hulpverlener zelf een reanimatie-interval doet op het moment dat het apparaat wordt aangezet, terwijl hij geholpen wordt door een stem en dat de gegevens worden opgeslagen. De beginstand van de FR3 is de meer traditionele “altijd-shock-eerst” protocol.

Een nieuw niveau van verfijning
De FR3 AED met SMART CPR neemt geautomatiseerde patienten-analyse en behandeladvies naar een nieuwe niveau van verfijning. Het helpt hulpverleners om beter-geinformeerde behandelbeslissingen te nemen. SMART CPR ondersteunt ook een nieuw opkomend antwoord-protocol in ontwikkeling dat overlevingskansen na een hartstilstand zal verbeteren.

SMART CPR ofwel CPR First is een vooruitstrevende stap van Philips die mogelijk in de volgende richtlijnen van de ERC/NRR zal komen. Het is een logisch vervolg van de grote nadruk op reanimatie van goede kwaliteit waar binnen Philips al veel onderzoek is gedaan, eigenlijk dus the big next step!

Er zijn 5 keuze-functies bij SMART CPR beschikbaar:

 • Off – Hulpverleners worden er niet op gewezen om een eerste interval van reanimatie te doen – FR3 begint de analyse zodra de pads zijn aangebracht.
 • Auto 1 – Kan hulpverleners wijzen op eerst reanimatie
 • Auto 2 – Kan hulpverleners wijzen op eerst reanimatie. Meer sturend en directief dan Auto 1
 • User – Hulpverlener beslist of er een eerste reanimatie-interval nodig is
 • Always – Een reanimatie interval wordt altijd eerst gestart

uitgebreide mogelijkheden

De HeartStart FR3 stelt hulpverleners ook in staat baby’s en kinderen sneller te behandelen. Het is niet nodig de defibrillatiepads te vervangen omdat de SMART Pads III zowel geschikt zijn voor volwassenen als voor kinderen. Als de speciale ‘baby/kind’-sleutel (optioneel) in de HeartStart FR3 wordt gestoken, wordt de kracht van de defibrillatietherapie direct gereduceerd en worden de CPR-protocollen geconfigureerd voor de behandeling van baby’s/kinderen.

/Content/images/Philips3c/image8.png
Fig. Hoe verhoudt de FR3 zich tot de huidige trends? Fig. Hoe verhoudt de FR3 zich tot de huidige trends?

Ondersteuning van noodhulpdiensten om hun responsetijd te verbeteren

De HeartStart FR3 is ontwikkeld om de responsetijd van professionele hulpverleners - die hun werk nog beter willen doen en meer levens willen redden - te verbeteren. De HeartStart FR3 en de oplossingen voor gegevensbeheer van Philips zijn ontwikkeld ter ondersteuning van een cultuur waarin voortdurend wordt gewerkt aan verbeteringen en kennisuitbreiding bij noodhulpdiensten, inclusief het optimaliseren van trainingen en het verfijnen van SCA-protocollen.

Advanced Mode

Voor doktoren, verpleegkundigen en andere getrainde gebruikers die gekwalificeerd zijn om de verschillende hartritmes te evalueren (bijv. fine VF, monomorphic VT) en kunnen adviseren over het toedienen van een shock, kan de de FR3 geconfigureerd worden voor de zgn. Advanced Mode. Advanced Mode staat de manuele controle van de analyse en de shock toediening functies toe.

HeartStart data management software

Door gebruik van de HeartStart data management software kunnen data van de inzet van een FR3 AED later bekeken en geevalueerd worden op eenPC. Met deze software kan de gebruiker:

 • ECG data downloaded die verzameld is in de AED
 • ECG en inzet data evalueren
 • Geluid terugspelen, als dat is opgeslagen, terwijl de ECG-lijn over het scherm loopt
 • De ECG annoteren
 • Maken en printen van verslagen voor analyse en archivering
 • De gehele ECG van de inzet uitprinten
 • Samenvoegen, herzien en het archiveren van ECG data die op verschillende apparaten zijn opgenomen voor een enkele patient
 • De data van een inzet naar een file uploaden
 • Verslagen archiveren in een veilige omgeving

FR3 DATA MANAGEMENT:

FR3 Data Card (optioneel)

Deze kaart kan een minimum van 8 uur opslaan van de gebeurtenis, en ECG en indien zo geconfigureerd: het opnemen van de stemmen (voice recording). Kan ook gebruikt worden om de FR3 te configureren. Er is ook een datacard-reader beschikbaar.

FR3 Bluetooth Transceiver Module (optioneel)

Uw PHILIPS HeartStart FR3 AED zelf is bij levering direct klaar voor gebruik, en wordt standaard geleverd met:

 • Een volledig informatiepakket: HeartStart FR3 Snelstartgids | Gebruikershandleiding (Gids voor installatie, bediening, onderhoud en accessoires) | Inspectielogboek/Onderhoudstips (met opplak-strip)| Tips voor Probleemoplossing
 • AED-logo -en AED-aanwezig stickers

Optionele uitbreidingsmogelijkheden voor uw FR3-AED zijn:

 • Bijbehorende rode draagtas of koffer (hardcase); er zijn 3 soorten, kleine zachte, zachte, en hard case:
  • Harde FR3 Systeem Case
   Plaats voor AED, extra batterij, extra set SMART Pads III, en FR3 speciale Fast Response Kit.
  • Zachte FR3 Systeem Case
   Plaats voor AED, extra batterij, extra set SMART Pads III.
  • Kleine zachte FR3 CasePlaats voor AED en extra set SMART Pads III.
  Alle HeartStart FR3 cases passen in de special HeartStart Kasten voor binnen-gebruik(heeft het allerhardste alarmgeluid en is onderhoudsvriendelijk) en op de beugels.
 • Baby/Kind-sleutel
 • FR3 Data Card
 • Q-CPR/CPR-meter
 • De Philips FR3 heeft zijn eigen Fast Response Kit, in een hardcase. Deze kit is van professioneel-industriële kwaliteit (inhoud: schaar, scheermes, handdoek, beademingsmasker en handschoenen)
/Content/images/Philips3c/image11.jpg
Afb. HeartStart FR3 – hardcase koffer (inclusief QCPR-meter/Baby-kindsleutel/Fast Response-kit Afb. HeartStart FR3 – hardcase koffer (inclusief QCPR-meter/Baby-kindsleutel/Fast Response-kit

Voor meer informatie zie:

Bronvermelding

 • 1 Wik, L, Hansen, TB, Fylling F, Steen, T, Vaagnes P, Auestad BH, Steen PA, ‘Delaying defibrillation to give basic cardiopulmonary resusciation to patients with out-of-hospital ventricular fibrillation, a randomized trial’, JAMA 2003, maart 2003: 289 (II), 1389.
zoekresultaten voor ""