Geen order en verzendkosten!

AED’s in de openbare ruimte

In een ideale wereld…is de afstand naar een AED niet langer dan 1 minuut, kent iedereen de locatie van de AED, hangt deze vrij toegankelijk 24 uur per dag klaar, wordt de AED nooit gestolen of vernield en is er niet alleen een getrainde bediener beschikbaar, maar beheerst deze ook het reanimeren en zit tussen een hartstilstand en het toedienen van een schok niet meer dan 3 à 5 minuten.

/Content/images/Kasten/ECS0708-DL080819_3310Fa.jpg

Echter de realiteit is anders…en dwingt ons een aantal vragen te stellen:

 1. Indien een AED zonder beveiliging wordt opgehangen bestaat de kans op diefstal en vandalisme. Indien de AED echter volledig afgeschermd wordt opgehangen, kan de AED wellicht niet gebruikt worden op het belangrijkste moment.
 2. Daarnaast is de bediening van de AED een belangrijk punt. Hoewel de Philips AED zonder training door iedereen gebruikt kan worden, zullen bewoners zich zekerder in het gebruik voelen, als zij minimaal 1x instructie hebben gehad. Echter, zijn de getrainden ook beschikbaar, als de noodsituatie zich voordoet?
 3. De communicatie en logistiek rond een noodsituatie is daarmee het derde onderwerp dat geregeld moet worden. Wordt hierbij gekozen voor getrainde leken, die zich met de AED naar de locatie spoeden, of bijvoorbeeld voor een goede informatievoorziening aan de omwonenden, zodat zij zelf weten hoe te moeten handelen?

Hieronder wordt op deze punten ingegaan, waarbij verschillende oplossingen worden aangedragen. Hierbij is het echter belangrijk te beseffen dat geen enkele oplossing aansluit bij ‘de ideale wereld’. Met andere woorden: elke oplossing heeft voordelen en nadelen ten aanzien van de inzetbaarheid van de AED. Per locatie zal moeten worden beoordeeld welke voor –en nadelen ter plaatse het zwaarste wegen.

Plaatsing van de AED

Locatie keuze

Hoe sneller, hoe beter, geldt bij de inzet van de AED. De eerste zes minuten bij hartfalen zijn cruciaal. Hoe eerder de hulp wordt geboden, hoe groter de kans op succes. Een getrainde gebruiker van de AED kan, na aankomst bij het slachtoffer, de gehele handeling binnen 1 minuut uitvoeren. Indien we ervan uitgaan dat er minimaal 1 minuut nodig is na de hartstilstand voor de hulpverlening en alarmering op gang is gekomen, is de ideale, maximale afstand naar een AED binnen een gemeente 2 minuten.

Toegang tot de AED

Hoe beter de AED is beveiligd tegen diefstal en vandalisme, hoe meer risico er bestaat op vertraging bij inzet van de AED. Hierbij de verschillende mogelijkheden op een rij:

 • de AED hangt in een afgesloten kast met breek-glas. Indien de AED ingezet moet worden slaat men het ruitje in, en neemt de AED eruit.
 • toegang via een sleutel met plaatsing van de sleutel in een Noodsleutelkast. Het glas van deze kast wordt gebroken, met de sleutel wordt de AED behuizing geopend. Deze behuizing geeft daarop een geluid en/of lichtsignaal ter alarmering. Diefstal zal niet onopgemerkt plaatsvinden.
 • toegang via een pincode die algemeen bekend is (bv: de lokale postcode) Iedereen kan de kast openen.
 • toegang via een pincode na het bellen van een telefoonnummer. Op de AED behuizing staat een nummer dat gebeld moet worden om toegang tot de AED te krijgen. Dit kan zowel geautomatiseerd of via een alarmcentrale. Deze methode kost extra tijd, en vereist een telefoon met batterijspanning en beltegoed. De registratie die met de melding gepaard gaat, kan een extra drempel zijn om vandalisme tegen te gaan.
 • De toegang tot de AED is voorbehouden aan geselecteerde personen (sleutel of pincode) Indien gekozen wordt voor een systeem waarbij de aansturing wordt overgenomen door de ambulancedienst, en indien voldoende vrijwilligers getraind kunnen worden, kan worden gekozen voor deze optie. Direct na de melding aan 112, kan door de ambulance dienst een bericht worden verstuurd naar de in het systeem opgenomen hulpverleners. Zij worden dan gericht naar het slachtoffer, voor directe reanimatie, en naar de AED gestuurd, voor het ophalen en de bediening.

Verzekering van de AED

Indien de AED geplaatst wordt op een locatie waar enige vorm van sociale controle is, kan de AED, ook op een openbare locatie of buiten, verzekerd worden tegen diefstal of vandalisme. In dat geval dient plaatsing minimaal in combinatie met een noodsleutelkast te gebeuren.

Vindbaarheid van de AED

Bij het inzetten van de AED is het belangrijk dat de locatie van de dichtstbijzijnde AED goed bekend is. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang;

 • indien de hulpverlening gestart wordt door de directe aanwezigen bij het slachtoffer zal de AED door hen opgehaald moeten worden. In dit geval is het belangrijk dat zij vooraf weten waar de dichtstbijzijnde AED is geplaatst, en hoe zij deze uit de kast kunnen halen.
 • plaatsing van goed zichtbare AED-vermeldingen zal de vindbaarheid ten goede komen.
 • indien de hulpverlening door de ambulancedienst wordt gecoördineerd zullen in de gemeente voldoende mensen beschikbaar moeten zijn om altijd binnen de minimale tijd aanwezig te zijn. De ambulancedienst communiceert in dit geval de dichtstbijzijnde locatie.

Bediening van de AED

Elke Philips AED is te bedienen door een ongetrainde leek. Echter, om de onbekendheid bij bewoners weg te nemen is gebruikersinstructie nodig. Deze instructie zal in een noodsituatie de snelheid van handelen versnellen. Ook zal de animo van bewoners om actief te helpen bij een hartstilstand worden vergroot. Bij gemeentes zal een versnelde inzet van de AED, en de verhoging van de kwaliteit uiteindelijk de gehele gemeente ten goede komen; in dat geval wordt instructie aan de burgers in groepssessies daarom aangeraden.

Reanimatie zelf

Na de toediening van de stroomstoot door de AED zal altijd gereanimeerd moeten worden tot de ambulance is gearriveerd. Om goed te kunnen reanimeren is een training echter noodzakelijk. Omdat een reanimatie wel 10 tot 15 minuten kan duren, is het zelfs beter dat deze taak door 2 mensen afwisselend kan worden uitgevoerd. Om de reanimatie zo snel mogelijk na de hartstilstand op gang te brengen is het belangrijk dat gekwalificeerde burgers zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. In de praktijk zijn hier verschillende mogelijkheden voor:

 • reanimatie trainingen tegelijkertijd met de AED instructie
 • ingeval van aansturing door de ambulancedienst: Direct na de melding aan 112, wordt door de ambulancedienst een bericht verstuurd naar de in het systeem opgenomen hulpverleners, met het adres waar gereanimeerd moet worden.

Conclusie en advies

In principe zijn er 2 uitersten van systemen;

Open systeem

AED altijd toegankelijk, door iedereen.

 • voordeel: simpel, goedkoop, snel operationeel en altijd inzetbaar door iedereen
 • nadelen: risico op diefstal & vandalisme, mogelijk mindere kwaliteit van reanimatie.

Kasten: AVIA 100 (voor binnen) of AVIA 200 (voor buiten)

Gesloten systeem

AED alleen toegankelijk door geautoriseerde personen dmv pincode

 • voordeel: geen diefstal & vandalisme, hoge kwaliteit hulpverlening
 • nadeel: langere aanlooptijd voor project operationeel is, hulpverlening afhankelijk van derden, hogere kosten, project organisatie.

Kasten: AIVIA 210 (voor binnen) of AIVIA 210 (voor buiten; met verwarming)

ProCardio is van mening dat in het geval van een noodsituatie, en helemaal als de oplossing binnen 6 minuten gerealiseerd moet worden, omslachtige procedures op dat moment niet gewenst zijn. In een dergelijk geval moeten bewoners kunnen terugvallen op zekerheden, en niet op systemen die van factoren als techniek en wellicht toeval afhangen. Daarom adviseert ProCardio de AED’s zodanig te plaatsen dat deze uiteindelijk altijd bereikbaar zijn voor iedereen!

De nadelen van deze keuze kunnen opgevangen worden door een combi van:

 • het verzekeren van de apparatuur
 • het uitgebreid trainen van de bewoners

Daarnaast kan natuurlijk ook worden aangesloten op de systemen van de ambulance-dienst. De combinatie van “open” kasten en ondersteuning door getrainde professionals zal immers het hoogste rendement opleveren.

Uw AED veilig & afgesloten maar wel snel binnen bereik!

Voor meer informatie zie:

zoekresultaten voor ""