Geen order en verzendkosten!

AED in het NIEUWS

Juffrouw Konings van basisschool St. Antonius in Best wint Philips

16 januari 2014

AEDBEST – Terwijl honderdtwintig enthousiaste leerlingen van groep 8 haar trakteerden op een daverend applaus kreeg Juffrouw Jolanda Konings van basisschool St. Antonius in Best gistermiddag van Philips een AED overhandigd. Ook kregen zij en vijf andere leerkrachten een uitgebreide reanimatietraining van de reanimatiepartners van de Hartstichting. Jolanda was een van de winnaars van de “Red een Hart” Facebook-campagne die Philips recent organiseerde. Door haar AED een plek te geven in de St. Antoniusschool en de training reanimeren te volgen vergroot zij de overlevingskansen van mensen die in of in de omgeving van de school onverhoopt een hartstilstand krijgen tot wel 50%.

/Content/images/ervaringen/image19.jpeg /Content/images/ervaringen/image19.jpeg

Philips heeft de actie, die op sociale media plaatsvond, in het leven geroepen om meer bewustzijn te creëren over reanimatie en het gebruik van AED’s tijdens reanimatie. Dit is gedaan in nauwe samenspraak met de Hartstichting. De AED’s zullen daardoor ook bijdragen aan de 6-minutenzones die de Hartstichting ambieert. De Philips HeartStart FRx zal zoals alle “Red een Hart” AED’s worden aangemeld op www.aed4.eu, zodat het voor iedereen duidelijk is dat hij beschikbaar is in geval van nood.

“Wij hebben ruim 700 leerlingen en zijn een spil in de wijk. Er hangt een AED in het winkelcentrum maar dat is toch nog altijd een eindje lopen. Wij vinden de veiligheid van kinderen en volwassenen in de omgeving zeer belangrijk. Met AED en training kunnen we daar een geweldige bijdrage aan leveren,” vertelde Jolanda Konings tijdens de overhandiging.

De honderdtwintig aanwezige kinderen werd voorafgaand aan de overhandiging door Arthur Roestenburg (zie foto) van AED-distributeur ProCardio met een quiz verteld wat een AED is, hoe je een dergelijk systeem herkent en hoe het werkt. Daarnaast kregen ze het advies 112 te bellen en de hulp van een volwassene te zoeken in geval van nood.

Levensreddende drones moeten hartaanvalslachtoffers helpen

25 augustus 2013

/Content/images/ervaringen/image20.jpg /Content/images/ervaringen/image20.jpg

Het Duitse non-profit bedrijf Definetz wil met behulp van drones AED’s naar slachtoffers van een hartaanval brengen. Dat meldt Definetz op zijn website. Het Duitse bedrijf kondigde vrijdag de Defikopter aan, een concept-drone die in samenwerking met drone-bouwer Height Tech is ontwikkeld. De Defikopter vliegt met een defibrillator aan boord naar de plek van bestemming. Deze wordt bepaald door een speciale app van Definetz die op basis van gps-locatie een melding verstuurt. Het voordeel van een drone is dat het apparaat geen hinder van drukke verkeerssituaties ondervindt. Definetz is van mening dat een drone sneller ter plaatse is dan een ambulance.

De Defikopter kan een maximum van zeventig kilometer per uur vliegen en houdt dit ongeveer tien kilometer vol. In totaal zou de drone een kostenplaatje van bijna € 20.000 krijgen. Een belangrijk obstakel voor de Defikopter is dat de Duitse wet heeft bepaald dat een drone alleen onder toezicht van een mens mag worden bestuurd. Hierdoor kan de Defikopter niet automatisch worden ingezet. Definetz heeft niet bekendgemaakt of de Defikopter ook daadwerkelijk op de markt verschijnt.

Restart a Heart Day

16 oktober 2013

/Content/images/ervaringen/image21.png /Content/images/ervaringen/image21.png

Vandaag vind de allereerste editie van de door de Europese Reanimatieraad (ERC) georganiseerde "Restart a Heart Day" plaats. Het doel van deze dag is het grote publiek te leren een slachtoffer van een circulatiestilstand te reanimeren en hoe de zeer lage overlevingskansen na een circulatiestilstand te verhogen. De campagne “Restart a Heart” sluit aan op een verklaring van het Europees Parlement van juni 2012 waarin aan alle lidstaten gevraagd wordt om een Europese voorlichtingsweek over een circulatiestilstand te organiseren, met als doel het grote publiek, de artsen en de andere gezondheidswerkers voor te lichten en op te leiden. ??Elk jaar krijgen ongeveer 400.000 Europeanen een circulatiestilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis. Een circulatiestilstand kan zich overal voordoen, te weten op straat, op de werkvloer, tijdens of na een intense fysieke inspanning. Het merendeel doet zich echter voor in de thuissituatie. Op dit ogenblik overleeft in Europa minder dan één op de tien slachtoffers. Onmiddellijk starten met Basale reanimatie kan de overlevingskansen verdubbelen of verdriedubbelen. Reanimatie door omstanders gebeurt in Europa echter slechts in 20% van de circulatiestilstanden buiten het ziekenhuis. “Spijtig genoeg krijgt slechts een kleine minderheid van de slachtoffers van een circulatiestilstand tijdig de noodzakelijke levensreddende handelingen toegediend” verklaart professor Maaret Castrén van het Zweedse Karolinska Institutet en voorzitter van de ERC. ??De Europese reanimatieraad bevestigt dat een toename van het aantal mensen dat kan reanimeren jaarlijks meer dan 100.000 levens kan redden. ??Het percentage door omstanders verrichte reanimaties varieert sterk in Europa: van 12% voor Andalusië (Spanje) en 15% in Duitsland tot hele hoge percentages in Nederland (61%) en Zweden (59%). Het huidige aantal overlevenden varieert van streek tot streek: in sommige landen hebben slachtoffers slechts 6% overlevingskansen (voornamelijk in Oost-Europa), in andere landen zoals in Nederland, Zweden en Noorwegen, waar het aantal door omstanders gestarte reanimaties hoger ligt, bedraagt het overlevingspercentage 40%. Als het aantal door omstanders gestarte reanimaties overal in Europa stijgt naar 60%, zoals in de landen met de hoogste reanimatie- en overlevingspercentages, moet het mogelijk zijn jaarlijks 100.000 extra mensenlevens te redden in Europa??Om die cijfers in hun context te plaatsen, komt het geraamde aantal overlijdens aan een circulatiestilstand buiten een ziekenhuis in Europa (350.000) overeen met 1.000 doden per dag gedurende een heel jaar, zijnde het equivalent van het neerstorten van twee jumbojets elke dag van het jaar zonder overlevenden. Het aantal verkeersdoden in Europa bedraagt, ter vergelijking, jaarlijks 28.000. Toch liggen de bedragen die jaarlijks in de verkeers- en autoveiligheid geïnvesteerd worden fors hoger dan de in de CPR geïnvesteerde bedragen.

Meer informatie over deze dag vind u op www.restartaheart.eu op facebook en youtube.??De verschillende partners van de NRR (Hartstichting, Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en de Vereniging VvAA) besteden al op zeer regelmatige basis aandacht aan bewustwording. Daarom is met de partners afgesproken deze dag in Nederland geen bijzondere aandacht te geven.

Amsterdam FlashMob: Philips HeartStart AED

September 2013

Amsterdam, Nederland - Een unieke flashmob van Philips op de Dam ten tijde van het 35e Congres van de European Society of Cardiology (ESC) te Amsterdam: 31 augustus – 4 september 2013, zie: http://www.youtube.com/watch?v=Fqbtkwfiqus&sns=em

Wereldrecord AED-training met Philips AED’s lijkt glansrijk gehaald

11 juni 2013

2.107 kinderen volgen samen reanimatietraining

Eindhoven, Nederland – Meer dan tweeduizend ambitieuze kinderen hebben vandaag met Philips AED trainingssets een nieuw wereldrecord reanimatietrainen met AED’s neergezet. De officiële erkenning van het record door het Guinnes Book of Records laat nog zes weken op zich wachten, maar alles wijst er op dat het doel werd bereikt. 2.107 kinderen, tussen de tien en twaalf jaar, lieten tijdens een gezamenlijke training in het Nijmeegse Goffertstadion zien hoe eenvoudig het is om deze geavanceerde en levensreddende systemen te gebruiken. Nooit eerder werd met zulke jonge kinderen een dergelijke grootschalige AED-training gegeven.

De wereldrecordpoging werd georganiseerd door de stichting AED4all en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en ondersteund door Philips. Philips stelde als hoofdsponsor en als één van de grootste leveranciers van AED’s ter wereld de trainingssystemen beschikbaar waarmee de kinderen hun ambitieuze doel konden bereiken. Het oude record dat is opgenomen in het Guinness Book of Records stamt uit januari 2012. Toen volgden 1.708 mensen in Singapore tegelijkertijd een AED training.

Jaarlijks sterven er wereldwijd vele honderduizenden mensen, zowel jong als oud, aan een plotselinge hartstilstand. De beste overlevingskans is defibrillatie met een AED (Automatische Externe Defibrillator) binnen een paar minuten. Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis wil met het project de sterfte als gevolg van een harststilstand terugdringen. Door deze groep kinderen al jong te leren met een AED om te gaan en een hartstilstand te herkennen, kunnen ze hieraan een bijdrage leveren. Ook Philips vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn een AED te hanteren en dat snelle toegang tot AED’s mogelijk is omdat hiermee veel levens kunnen worden gered.

Om de zevende- en achtstegroepers op de reanimatietraining voor te bereiden, gaven medewerkers van het CWZ al maanden trainingen op verschillende scholen in Nijmegen en omstreken. De Philips AED Trainers, die zijn ingezet zijn speciaal ontwikkeld om mensen te trainen in het gebruik van AED’s. Ze werken als een echte AED, maar geven geen schok af. Ze zijn onder meer te herkennen doordat ze in een blauwe in plaats van de standaard rode hoes zitten.

“We zijn ontzettend trots dat het de tweeduizend kinderen vandaag is gelukt een nieuw wereldrecord reanimatietrainen neer te zetten. We willen kinderen zo jong mogelijk kennis laten maken met AED en reanimeren, zodat ze het krijgen van een hartstilstand niet eng vinden, maar zien als iets waarbij ze actie kunnen ondernemen en levens kunnen redden. Philips AED’s zijn veilig en eenvoudig in het gebruik en de trainingsversies waren daarmee ideaal voor de wereldrecordpoging van onze tweeduizend kinderen,” zegt Reanimatie-coördinator Anne-Marie Willems van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

“Deze recordpoging van de kinderen en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis is een prachtig initiatief en zeer relevant. In een samenleving waarin hart- en vaatziekten steeds meer voorkomen is het belangrijk dat deze systemen een vertrouwd verschijnsel worden in ons dagelijks leven,  dat ze openbaar beschikbaar zijn en dat jong en oud weten hoe ze te gebruiken als de nood aan de man is,” zegt Henk Valk, General Manager van Philips Healthcare Benelux.

Philips loopt voorop in behandelingen om een plotselinge hartstilstand te bestrijden. Eind vorig jaar verkocht de organisatie wereldwijd zijn 1 miljoenste AED en maakte Philips bekend AED’s voor alle passagiersvluchten van KLM en Air France te gaan leveren. Daarnaast organiseert en steunt Philips wereldwijd projecten om het bewustzijn over het gebruik van AED’s te vergroten.

zoekresultaten voor ""