Geen order en verzendkosten!

2. Het verschil tussen oefenen en leren: Laerdal QCPR!
Omdat 5 mm het verschil kan zijn tussen leven en dood!

Laerdal QCPR staat voor Quality Cardiopulmonary Resuscitation ofwel Kwaliteitsreanimatie, dit houdt in:

  • met borstcompressies beginnen binnen 10 seconden na het herkennen van een hartstilstand
  • borstcompressies met de juiste diepte én de juiste frequentie
  • het volledig terug op laten komen van de borstkas beademingen
  • met het juiste volume én de juiste frequentie
  • minimalisering van de “hands-off” tijd

Hiermee kan je High Quality CPR bereiken, oftewel reanimatie van hoge kwaliteit. High Quality CPR houdt in:

  • Minimaal onderbroken borstcompressies
  • Snelheid tenminste 100 compressies per min.
  • Compressiediepte tenminste 5 cm.
  • Compleet loslaten tijdens de rustpauze (borstpartij goed op laten komen)

Het verhogen van de kwaliteit van reanimatie

Volgens de meest recente ERC-richtlijnen (2010) draagt hoogwaardige reanimatie - vooral effectieve borstcompressies - aanzienlijk bij aan het succesvol reanimeren van patiënten met een hartstilstand. In deze richtlijnen wordt aanbevolen borstcompressies zo min mogelijk te onderbreken, te drukken met een snelheid van minstens 100 keer per min. en tot een diepte van minstens 5 cm. bij volwassenen en verder om de borst na elke compressie volledig te laten terugveren en overmatige beademing te voorkomen. In 2013 toonden wallace et al. (2013) in een overzicht en analyse van recente reanimatie-onderzoeksliteratuur een sterk verband aan tussen overleving, compressiediepte en snelheid. onderzoek toont aan dat de correcte diepte van compressies (min. 5 cm.) en minimale pauzes voor het geven van een schok verband houden met het succes van de defibrillatie en betere overleving van het slachtoffer.

Het uitvoeren van hoogwaardige reanimatie is echter niet eenvoudig en onderzoek toont aan dat de meeste zorgverleners in het algemeen niet reanimeren volgens de gestelde richtlijnen…maar er is hoop! Laerdal beoogt de kwaliteit van reanimatie te verhogen door zorgverleners waarheidsgetrouwe, realtime begeleiding te bieden om optimaal te kunnen reanimeren zowel in de training als tijdens een echte behandeling.

Hoogwaardige Reanimatie: diep, snel en zo min mogelijk onderbrekingen Hoogwaardige Reanimatie: diep, snel en zo min mogelijk onderbrekingen
zoekresultaten voor ""