Training

Geen order en verzendkosten!

Met 1 uur instructie verhoogt u de overlevingskans van 50% naar 90%!

Iedereen moet een first-responder worden

Staat u er wel eens bij stil dat er elk jaar ruim 15.000 mensen in ons land, buiten het ziekenhuis, plotseling worden getroffen door een hartstilstand (circulatiestilstand)? Dit zijn er 300 per week of bijna elke 2 uur één!

Uit onderzoek blijkt dat de meeste hartaanvallen plaatsvinden op maandagmorgen, gevolgd door zaterdagmorgen; hartaanvallen komen vaak 's morgens vroeg voor omdat bloedplaatjes dan kleveriger zijn. Van de mensen die buiten het ziekenhuis werden getroffen door een hartstilstand en werden gereanimeerd, overleeft ongeveer 10-20% doordat er mensen in de buurt waren die hulp konden bieden. De oorzaak van een hartstilstand is in de meeste gevallen een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). Door met behulp van een AED snel een elektroshock toe te dienen (defibrillatie) kan de overlevingkans stijgen tot boven de 90%! Voor elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt die kans op herstel af met 5-10%. Daarom komen op steeds meer plaatsen AED’s te hangen. Snel en deskundig gebruik van een AED vergroot dus de overlevingskansen bij een hartstilstand. U kunt ervoor zorgen dat ook u geen hulpeloze toeschouwer wordt maar iemand die eerste hulp verleent die van levensbelang is. Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de ‘keten van overleven’ genoemd en bestaat uit:

 1. Zo snel mogelijk 1-1-2 bellen;
 2. Zo spoedig mogelijk starten met Reanimeren;
 3. Zo vroeg mogelijk een AED inzetten (en zo nodig defibrilleren);
 4. Zo vroeg mogelijk uitgebreide medische hulp (ambulance e.d.) verlenen.
AED Keten van overleven

*In Nederland is het iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Gelet op het feit dat de Wet BIG* niet uitsluit dat in noodsituaties door niet-bevoegden voorbehouden handelingen worden verricht en toepassing van de AED slechts in noodsituaties plaatsvindt, ontbreekt de noodzaak om defibrillatie in de vorm van de AED te schrappen als voorbehouden handeling. Uiteraard blijft defibrillatie als zodanig (te weten door middel van andere apparaten dan de AED) als voorbehouden handeling in artikel 36 van de Wet BIG gehandhaafd. Voor informatie over de Wet BIG, zie: https://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/wetten/wet_big/


Door regelmatige training & instructie meer zekerheid

Een AED is compact en eenvoudig te bedienen. Zodra u het apparaat aanzet, vertelt het u letterlijk wat u moet doen. U plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. Die elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED u opdragen om door te gaan met reanimeren. Om in noodgevallen snel en doeltreffend te kunnen handelen, zijn instructie-trainingen erg belangrijk. Dit is ook een belangrijk onderdeel van ProCardio’s visie op AED-gebruik. Ook organiseert ProCardio een uitgebreidere instructie ‘AED + reanimatie’ van 1,5 uur. Tijdens alle instructies wordt veel aandacht besteed aan het praktisch handelen tijdens verschillende scenario’s.

Om uw vaardigheid en routine op peil te houden is het ook mogelijk een herhalingsinstructie te volgen. Hiervoor zijn diverse FULL-service-mogelijkheden beschikbaar waarin herhalingsinstructies all-inclusive zijn. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en bieden uiteraard ook maatwerk aan.


ProCardio Instructies, wij bieden 3 mogelijkheden

I - Korte Philips AED-instructie (30 min.)

In 30 minuten leert u alle details van uw eigen AED:

 • voor de BHV-ers/EHBO-ers in een bedrijf
 • uitleg werking & onderhoud AED
 • wanneer moet AED worden ingezet
 • korte praktijk-oefening hoe je een AED gebruikt - hierbij worden door de cursisten zelf de eerste stroomstoten aan onze oefenpop gegeven -. Zonder dat zij dit weten houden we ook de tijd bij. Dit geeft de mensen het vertrouwen dat zij de AED kunnen én willen gebruiken bij een noodgeval.
 • ook aandacht voor het bellen van de ambulance (1-1-2), de reanimatie en de afwikkeling van het noodgeval. Dit is in feite een snelle combinatie van 3 factoren:

1-1-2 Bellen | Snelle inzet van de AED| Reanimatie van goede kwaliteit


II – AED-Instructie (1 uur)

 • Zowel voor BHV-ers en medewerkers die al kunnen reanimeren, als voor ongetrainde mensen
 • Volledige instructie over werking AED
 • Trainer legt aan de hand van interactieve demo uit hoe AED werkt
 • Cursisten leren zelf de AED bedienen
 • Training wordt gegeven op uw lokatie
 • Training is voor max. 20 personen

III – AED + Reanimatie-Instructie (1,5 uur):

 • Zowel voor BHV-ers en medewerkers die al kunnen reanimeren, als voor ongetrainde mensen
 • Volledige instructie over werking AED*
 • Reanimatie-instructie** volgens de richtlijnen Reanimatieraad 2010
 • Interactieve training waarbij medewerkers d.m.v. oefenpop zelf mogen oefenen
 • Training wordt geven op uw locatie
 • Training is voor max. 20 personen

* Volledige instructie over werking AED:

 • Vaststellen van een circulatiestilstand bij een bewusteloos slachtoffer;
 • Verschillende vormen van hartstoornissen;
 • De werking van een AED;
 • Hoe te handelen als de AED geen stroomstoot adviseert;

** Doel Reanimatie-instructie:

De kennis en vaardigheden op het gebied van reanimatie op een hoger peil brengen door het:

 • oefenen van het benaderen van een slachtoffer en leren om de juiste diagnose te stellen;
 • oefenen van het reanimeren door één en twee hulpverleners;
 • aanleren van theoretische kennis over het fibrilleren en defibrilleren.

Meer dan 20.000 mensen jaarlijks in training

Wij geven niet alleen uitleg van de werking van uw AED, maar bieden een alomvattende instructie die je helpt als het echt nodig is!

Instructies en trainingen verzorgen wij op lokatie - bij uw bedrijf, bij uw thuis – en wij hebben ook een mooie trainingslokatie in Eemnes. Als u overdag geen tijd heeft, kunnen wij de instructie ook ‘s avonds verzorgen. Deze instructies worden verzorgd door onze eigen professioneel getrainde ProCardio medewerkers.

Neem voor het inplannen van uw AED -en reanimatie instructie contact op met onze AED Servicedesk via tel. 035 3333 515 of service@procardio.nl.

Uw AED en alle trainingsbenodigdheden op ÉÉN adres: ProCardio

ProCardio biedt het volledige assortiment aan AED-ondersteuning aan, waaronder ook batterijen, elektroden, tassen, ophangbeugels– en kasten, en andere toebehoren. Ook heeft ProCardio alle trainingsproducten van Laerdal/Philips in huis.

ProCardio biedt tevens de mogelijkheid:

 • voor extra EHBO- en/of reanimatie-trainingen (met certificaat) voor uw bedrijf, vereniging en/of club; dit regelen wij voor u via een extern bureau.
 • risico-analyse dmw vragenlijst aan medewerkers in samenwerking met CardiCare.
zoekresultaten voor ""