ProCardio

Cookie & Privacy Statement

 


Privacy Statement

AED360-ProCardio is zich ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Wij zullen persoonsgegevens bewaren voor noodzakelijke doeleinden. Denk hierbij aan het verwerken van jouw bestelling, het maken van een serviceafspraak of het boeken van een training. Daarnaast bewaren wij analytische cookies om vast te leggen hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze kennis verbeteren wij de kwaliteit van jouw bezoek.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten verleend door en betrekking van AED360-ProCardio, offline aangegaan of online aangegaan via AED360-ProCardio.nl Je dient je ervan bewust te zijn dat AED360-ProCardio niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites. AED360-ProCardio respecteert de privacy van alle gebruikers die op de website komen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Omdat wij open en transparant willen zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij hieronder uiteengezet waarom en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.


Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

AED360-ProCardio B.V., gevestigd aan Vlierstaete, Vlierberg 4-5b 3755 BS Eemnes, is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Vlierstaete
Vlierberg 4-5b
3755 BS Eemnes
+31 (0)35 33 33 515

KvK: 08190270
BTW nummer: NL 8204.83.801.B.01


Waarom en op basis van welke grondslag verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

De reden dat we jouw persoonsgegevens gebruiken is vanwege de contractuele afspraken die gelden tussen jou en AED360-ProCardio. Zo gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je online aankoop op AED360-ProCardio.nl te beheren, jouw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om je te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van de door jou bestelde producten. Wij gebruiken jouw gegevens ook om je betalingen te beheren, klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om je te kunnen identificeren en jouw adres te bevestigen met externe partners. Om optimale persoonlijke service te verlenen bewaren wij ook persoonsgegevens zodat wij je bijvoorbeeld kunnen informeren over het verloop van AED benodigdheden zoals elektroden. Hiermee kunnen wij ervoor zorgen dat de AED altijd zo goed als mogelijk functioneert.

Informatieverstrekking externe partners

Wij kunnen jouw gegevens ook ontvangen van een externe partner om te zorgen dat wij een product en/ of dienst kunnen leveren. Als dit het geval is zullen wij altijd een email sturen waarin we vermelden via wie wij jouw gegevens hebben ontvangen en waarom wij contact met je opnemen.

Wij zullen ook, indien dit nodig is voor het leveren of installeren van producten of diensten, jouw persoonsgegevens delen met externe partijen zoals een installateur of bezorgdienst. Wij delen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn. In beide gevallen is dat in ieder geval naam, adres, postcode/ woonplaats en emailadres. Voor een installatie delen wij ook het opgegeven telefoonnummer voor het maken van een afspraak.

Indien je een AED bij ons hebt besteld, wordt deze na installatie aangemeld bij HartslagNu, het nationale reanimatie oproepsysteem. Door aanmelding, kan de AED worden ingezet wanneer er een 112-melding binnenkomt. Indien je deze aanmelding door AED360-ProCardio laat regelen, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met HartslagNu.

Daarnaast kunnen wij je gegevens gebruiken bij ieder ‘gerechtvaardigd belang’ dat we hebben. Dit betekent dat als wij het belang aanwezig achten, wij gebruik kunnen maken van het recht om te zorgen voor een optimale persoonlijke service. Denk hierbij aan het leveren van service en onderhoud aan de AED of AED benodigdheden. Wij kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is van fraude. In andere gevallen heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de (elektronische) nieuwsbrief.


Persoonsgegevens die wij van je verzamelen

Wanneer je je aanmeldt voor een of meerdere diensten van ons, dan vragen wij om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Hierbij valt te denken aan diverse zaken: verwerken van een betaling, aanmelding bij het nationaal oproepsysteem HartslagNu, het leveren van de bestelling of het doorzetten van jouw gegevens naar een installateur of partner. Wij gebruiken hiervoor je naam, adres(sen), postcode en woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Indien van toepassing hebben wij een afwijkend locatieadres voor de AED in onze database staan. Voor een betaling hebben wij, naast bovengenoemde gegevens, ook jouw betalingsgegevens nodig zoals je rekeningnummer (IBAN). Met deze gegevens wordt jouw bestelling verwerkt. Het kan voorkomen dat wij jouw AED aanmelden bij het nationaal oproepsysteem HartslagNu waarvoor wij deze persoonsgegevens nodig hebben om dit te kunnen doen. Dit kan ook andersom. Je meldt de AED zelf aan bij HartslagNu maar wij delen deze gegevens met een externe partij. Indien dit het geval is, wordt je hierover op voorhand geïnformeerd.


Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt (bijvoorbeeld via een contact- of offerteformulier of de chat), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Indien je gegevens aan ons verstrekt, nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van AED360-ProCardio of die van een derde partij binnen de Europese Economische Ruimte. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens

  • We bewaren je persoonsgegevens zolang als voor de uitvoering van de afspraken die we met je hebben gemaakt nodig is
  • We bewaren je gegevens voor direct marketing totdat je jou toestemming intrekt, dan wel tot 3 jaar na jouw laatste aankoop of ons contact (ingeval van telefoonnummer).

Voor medische hulpmiddelen, waaronder de Automatische Externe Defibrillator (AED), gelden uitzonderlijke regels. De gegevens van de AED in combinatie met de eigenaar moeten tot 15 jaar na End of Life bewaard worden. Daarbij worden medische gegevens, verkregen door of met de AED, niet verwerkt of opgeslagen.

Je hebt het recht om op elk moment te vragen aan AED360-ProCardio om jouw persoonsgegevens te verwijderen. AED360-ProCardio kan jouw verzoek tot verwijdering afwijzen in het geval AED360-ProCardio op basis van wettelijke voorschriften of een geschil de persoonsgegevens nog nodig heeft of moet bewaren. Ook kan AED360-ProCardio aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van verwijdering, met name als er nog sprake is van een lopend contract.

Bij een afwijzing zullen wij in ieder geval de volgende gegevens blijven bewaren: naam, adres(sen), postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer. Indien de locatie van de AED afwijkend is van die van de contactpersoon zullen ook deze gegevens bewaard blijven.


Cookiestatement

Cookies

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website cookies op je computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door websites of soms via e-mails. Ze bieden bedrijven nuttige informatie die op allerlei manieren helpt. Voor jou betekent dit dat je de website efficiënter kunt gebruiken en tijd kunt besparen omdat je de gegevens niet telkens opnieuw moet invoeren bij ieder bezoek. Hierdoor kunnen wij je herkennen en informatie terughalen over je eerdere bezoek. Het profiel dat van jou wordt aangemaakt wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens, maar alleen gebruikt om de getoonde content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor jou.

Belangrijk: bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon.

AED360-ProCardio maakt gebruik van functionele, analytische cookies en tracking cookies.


Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo kunnen er cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te behouden.


Analytische cookies

Via Google Analytics worden op AED360-ProCardio.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Omdat ze geanonimiseerd zijn, zijn het géén persoonsgegevens. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Meer informatie kan je vinden in het privacy beleid van Google


Marketing cookies

Wij maken gebruik van de re-marketingdiensten van Google Adwords (Google Tag Manager) die door het plaatsen van een cookie op je apparaat relevante reclame kunnen weergeven die aangepast is aan de door jou bezochte pagina’s op onze website. Deze cookie kan je in geen geval identificeren of toegang bieden tot je computer en wordt enkel gebruikt om te zeggen “Deze persoon bezocht deze pagina, toon hem dus reclame die verband houdt met die pagina”. Door gebruik te maken van deze re-marketingdienst kunnen wij jouw behoeften beter beantwoorden en alleen reclame weergeven die relevant is voor jou.


Embedded content

Op deze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op AED360-ProCardio.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube video’s. Deze video’s maken vaak gebruik van cookies om voorkeuren te onthouden. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.


Cookies uitzetten

De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle functionaliteiten op de website werken. Deze cookies kun je niet uitzetten. Alle overige cookies zijn aanwezig om ons inzicht te geven in hoe de bezoeker zich gedraagt op onze website of om jou gepersonaliseerde reclame te tonen. Deze cookies kun je uitzetten.


Geautomatiseerde besluitvorming

AED360-ProCardio verwerkt geen gegevens door middel van en maakt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. AED360-ProCardio neemt dus nooit een beslissing die jouw positie als betrokkene raakt zonder dat er een mens naar kijkt.


Veranderingen

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen. De meest recente versie vind je altijd op onze website via de link: https://www.AED360-ProCardio.nl/privacy-policy.


Uitoefenen rechten zoals o.m. inzage in persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om hun rechten onder de AVG uit te oefenen. Dit houdt in dat je het recht hebt om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, het recht hebt om jouw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht hebt om beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, het recht hebt om jouw gegevens te laten overdragen (aan een derde) en het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kan een verzoek tot uitoefening van jouw rechten doen door contact op te nemen via de contactgegevens onder het kopje ‘vragen en feedback’. Omdat wij verplicht zijn jouw identiteit vast te stellen, kunnen wij om extra informatie vragen om zeker te weten dat jij het echt bent. Uiteraard gaan we ook daar zeer zorgvuldig mee om.

Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand behandelen. Mocht jouw aanvraag ingewikkeld zijn, dan hebben wij het recht de reactietermijn met twee maanden te verlengen. Als wij dit doen, hoor je dit binnen één maand na jouw verzoek van ons.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacy policy voldoen en of deze nog accuraat is. Als je vragen hebt over deze privacy policy kan je contact met ons opnemen via:

AED360-ProCardio
Vlierberg 4-5b
3755 BS Eemnes
info@procardio.nl


Toezichthoudend autoriteit

Ons beleid voldoet aan de AVG. Mocht je het toch met iets oneens zijn dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan onder andere door een brief te sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Of door te bellen naar 088 – 1805 250 of online contact op te nemen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ProCardio B.V., 2021